TPM – další z metod k dosažení úspor - Quality point

TPM – další z metod k dosažení úspor

Znakem dnešní doby je masivní nástup technologií do všech oblastí lidského konání. I ve výrobě se stále častěji spoléháme na technologické vybavení než na lidskou sílu. Stroje pro nás představují zvýšení kvality a produktivity práce při zachování anebo dokonce snížení nákladů. S tímto trendem samozřejmě ruku v ruce rostou i nároky na údržbu a starost o zařízení.

TPM (v českém překladu Totálně Produktivní Údržba) je metoda či spíše filosofie zajišťující dosahování tří základních cílů souvisejících s efektivností zařízení:

·         Dosahování nulových neplánovaných prostojů.

·         Dosahování nulových ztrát rychlosti strojů.

·         Dosahování nulových vad způsobených stavem strojů.

Při zajišťování efektivnosti technologií jde o to, aby investice do nich vložená měla co nejkratší návratnost. Tento jednoduchý ekonomický pohled je stručným vysvětlením, proč TPM zavádět. Význam této metody je ale přesto zásadně širší.

Zavádění TPM je součástí implementace štíhlých výrobních systémů. Bez spolehlivých technologií bychom těžko zajišťovali principy totální kvality nebo Just-in-Time. Proto lze TPM chápat jako jednu ze základních dovedností, která by měla být součástí každé moderní výroby.

Aby TPM fungovalo skutečně dobře, musí se stát nedílnou součástí firemní kultury. Proto hovoříme o tom, že jsou do něj zapojeni všichni pracovníci společnosti. Pokud je nedostatečná podpora myšlenkám TPM nebo nedostatečný tlak managementu nebo nejsou „správní“ lidé v organizační struktuře TPM nebo není fungující týmová práce nebo pokud TPM není součástí denní práce, pak TPM nemůže fungovat dobře.

Při zavádění TPM se musíme soustředit na následující aktivity:

·         Odstraňování ztrát na zařízeních

·         Samostatná  údržba vykonávaná výrobou

·         Plánovaný program údržby

·         Trénink zaměstnanců

·         Zaměření údržby na plánování investic