SHAININ - RED X - Quality point

SHAININ – RED X

ANALÝZA PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ

 

Základním kamenem metody Red-X byl rozvoj metody PARETO analýzy. Pravidlem této analýzy byla myšlenka „Významných příčin málo a triviálních příčin mnoho“.

Nejvýznamnějším přínosem Shaininga byl jeho objev modelu Red X – systémová odchylka. Výzkumem rozhodl, že možné příčiny problému nemohou být objeveny a kontrolovány, dokud systém nedosáhne stavu statistické rovnováhy. Podchycení hlavních odchylek.

Od pochycení hlavních odchylek, zbývající příčiny byly považovány pouze za náhodné s malou možností zjištění. Jakékoli další zlepšení bude vyžadovat kontrolu celého systému.

Shainin došel k závěru, že tato zásada (základem Pareto) se musí vztahovat k příčinám systémové změny. Chyba výrobku u zákazníka, vyžaduje rychlou reakci.

Metoda je v dnešní době nazývána také metodou „statistického inženýrství“ a její využití je často ve spojení s metodou Six Sigma.

Shainin Systém je vyvinut pro nejvhodnější řešení problémů ve výrobách se středním až vysokým objemem procesů, kde jsou levně k dispozici údaje. Statistické metody jsou široce používány a zásah do procesu, je velmi obtížný. To je nejvíce využíváno u montážních operací.

Metoda je využívána významně v automobilovém průmyslu a významné značky, které metodu začali používají je GM, Bosch a v dnešní době mnoho dalších.