Průmysl 4.0 - Revoluce nebo hrozba - Quality point

PRŮMYSL 4.0 – REVOLUCE NEBO HROZBA

Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce se objevily v roce 2011.

Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu, kdy by mohla být ohrožena zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací.

Měla by vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci  zaměstnanců.

Již ten název 4.0 ve mne evokuje – je to něco jiného, neosobního ale i vzrušujícího. Proč tak jednoduše 4.0, není lepší napsat rovnou budoucnost? Protože jsem strojař a technik, tak přirovnávám po tímto názvem mnoho symbolů, které se nás v následující letech dotknout, ať chceme nebo ne.

Schválně jsem, z článku Wikipedie na úvod, zvýraznil větu „vyšší kvalifikace zaměstnanců“. To je moto, na kterém by měla do budoucna stát strategie každého podniku. Podnik, který se nechce pouze udržet v davu, ale chce být lepší než konkurence má jasně definovaný směr. Můžeme se nadechnout a jednoduše odpovědět „to má na starosti stát a školství“. Ale pokud se nad tím opravdu zamyslíte, tak vyhrají společnosti, které si v rámci vlastní kultury tento fakt nastaví jako výzvu.