TPM – štíhlá údržba – 14.-15.10.20 | Quality point

TPM – štíhlá údržba – 14.-15.10.20

5,400.00

LEKTOR Ing. Vojtěch Mašek. Ph.D.


Termín: 14.-15.10.2020

Forma: otevřený seminář

Cena:  za účastníka bez DPH 21%


 

Detailní popis semináře ke stažení zde:

V-005_TPM-štíhlá údržba – .PDF

Popis

Znakem dnešní doby je masivní nástup technologií do všech oblastí lidského konání. I ve výrobě se stále častěji spoléháme na technologické vybavení než na lidskou sílu. Stroje pro nás představují zvýšení kvality a produktivity práce při zachování anebo dokonce snížení nákladů. S tímto trendem samozřejmě ruku v ruce rostou i nároky na údržbu a starost o zařízení.  TPM (v českém překladu Totálně Produktivní Údržba) je metoda či spíše filosofie zajišťující dosahování tří základních cílů souvisejících s efektivností zařízení:

  • Dosahování nulových neplánovaných prostojů.
  • Dosahování nulových ztrát rychlosti strojů.
  • Dosahování nulových vad způsobených stavem strojů.

 

DALŠÍ INFORMACE Z NAŠEHO WEBU

PRO KOHO JE URČEN:  Seminář je určen všem pracovníků firem, kteří mají zájem na zlepšení procesů. Konkrétní skupinou jsou průmyslový inženýři, procesní inženýři, Lean manažeři, vedoucí údržby, pracovníci údržby, technologové a mistři.

ČAS: 2denní seminář od 08:30 – do 16:00

POŽADAVKY-PODMÍNKY: bez podmínek

MÍSTO: dle požadavku objednavatele nebo v provozovně Eluka s platným servisem

PROVOZOVNA:  ELUKA – Písecká 904/2, 386 01 Strakonice (vedle Mountfieldu)

 

DALŠÍ INFORMACE: 

OPAKOVANÝ SEMINÁŘ – ATRAKTIVNÍ PROPOJENÍ S PRAXÍ

Všechny reservace jsou nejdříve ověřeny z hlediska dostupnosti. Faktura je vystavena až v případě skutečné realizace semináře.