PODPORA ZAPOJENÍ A ZAŠKOLENÍ - Quality point

PODPORA ZAPOJENÍ A ZAŠKOLENÍ METODOU TWI

Metoda TWI (Training Within Industry) pochází ze Spojených států 40. let minulého století. Metoda byla vytvořena v rámci poradenství související s válkou 1940-1945.  Díky své jednoduchosti ji ke školení zaměstnanců ji začala v rámci poválečné výroby používat i automobilka TOYOTA. Metoda byla následně rozšířena do celého světa.

Metoda TWI dává jednoduchým způsobem odpovědi na základní problémy:

·         Jak lidi nabírat

·         Jak lidi zaškolovat

·         Jak je instruovat při adaptačním procesu

·         Jak je stabilizovat při prvních měsících ve společnosti

Metoda se nejčastěji využívá ve výrobním sektoru, ale řada prvků je využívána v dalších oblastech. Metoda TWI se soustředí na zeštíhlování výroby na nižší úrovni provozu, tedy na rozvoj dovedností mistrů a dalších vedoucích pracovníků.

Výuka nových pracovníků metodou TWI trvá 10 hodin (5×2 hodinové cykly) a je složena s následujících bloků:

·         Pracovní instrukce (JI – Job Instruction)  – přesné předání instrukcí dle předepsaných operací a kroků ve stanoveném čase. Je zde podpořena metoda koučování a jasně stanovené pravidlo „ Pokud se pracovník nenaučil, instruktor neučí“

·         Pracovní metody (JM – Job Methods) – jak lépe využít materiálů, strojů  lidských zdrojů v běžné praxi. Studen se naučí analyzovat každý krok a snaží se zjistit další možnosti zlepšení. Příkladem může být změna uspořádání pracoviště, zjednodušení práce, změna bezpečnosti, kvality a množství.

·         Pracovní vztahy (JR – Job Relations) – budování a zdokonalování pozitivních vztahů na pracovišti. Jsou zde řešeny role vedoucího a týmová spolupráce. Pravidlem modulu je že „S lidmi musí být zacházeno individuálně“.