Podpora vzdělávání - Quality point

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Otcem myšlenky Action Learning byl Reginal Revans a to již v 50 letech minulého století. Zjistil totiž, že v prostředích, kde se pohyboval (těžební průmysl a zdravotnictví) nebyla metoda instruktáže, resp. akademického vzdělávání příliš účinná a nevedla k požadovaným výsledkům.
Jaký je tedy hlavní rozdíl studia Action Learning a akademického? Ten spočívá hlavně v tom, co se rozumí pojmem „naučil jsem se“:

  • Důkazem naučení se u akademického studia je zkouška (ústní, písemná, popř. jiná forma). U zkoušky prokážete, že umíte zopakovat teorii.
  • Action Learning považuje za důkaz toho, že jste se naučili okamžik, kdy jste schopni nově nabité poznatky aplikovat v praxi k řešení reálné situace a dosáhnout tak měřitelných přínosů.

Učení metodou Action Learning je také třeba chápat jako proces, tedy důležité je všechny poznatky neustále využívat ke zlepšování a upravování toho, co děláte. Proces se dá znázornit jako učící se kolečko:

Společnost Quality Point s.r.o. zajišťuje většinu vzdělávacích kurzů s podporou metody Action Learning.

Pro lepší efektivitu školení zajišťujeme přípravu celé akce tak, aby následně přinesla požadovanou účinnost a přidanou hodnotu organizaci.

Spolupracujeme s týmem odborníků, kteří zajistí hladký průběh celého procesu vzdělávání

·         nastudování základních aktivit organizace a organizační struktury

·         tematická příprava podkladů dle zaměření organizace

·         jednoduchá cvičení z praxe posluchačů

·         příprava prostor školení mimo organizaci, ale s velkou dostupností posluchačů pro snížení následných nákladů

·         možnost propojení vzdělávání a team-buldingových akci dle požadavku zadavatel

Logistická akademie organizovaná společností Quality Point s.r.o. je souhrn jednotlivých vědomostí z oblasti logistiky.

Získaný certifikát „Manažera logistiky“ garantuje odborné znalosti posluchače, který zkušenosti uplatňuje přímo v praxi svého zaměstnavatele.

Posluchač, který získá certifikát „Manažera logistiky“, má pro zaměstnavatele a celkově pracovní trh zvýšenou přidanou hodnotu.

Pro získání certifikátu „Manažer Logistiky“ je nutné splnit následující požadavky:

·         Získat minimálně 52 kreditů z 64 v rámci absolvování jednotlivých seminářů společnosti Quality Point s.r.o. (1 den semináře = 8 kreditů)

·         Vypracování studie/projektu na logistické téma ve vlastní společnosti

·         Úspěšné absolvování závěrečného vědomostního testu

·         Minimálně rok praxe v oblasti logistiky

Doba trvání přípravy na certifikát „Manažera logistiky“, je předpokládána na 1-2 roky. Délku lze ovlivnit využitím všech logistických seminářů v průběhu roku.