Podpora výkonu - Quality point

PODPORA VÝKONU

Výkon organizace zajišťuje plnění strategických cílů prostřednictvím prvků organizace, které se navzájem propojují. Tyto prvky organizace jsou důležité dobře nastavit a následně udržovat  jejich podporu nebo směr změny.

Vizualizace prvků podporující výkon organizace.

Jednotlivé prvky jsou dále závislé na  faktorech, které jsou součástí prováděných analýz a rozborů.

Kultura organizace (G.B.Handy)

·         rozbor kultury a vyhodnocení aktuálního směru

·         vyhodnocení stylů vedení

Organizační struktura (H.Mintzberg)

·         koordinační mechanismy

·         organizační jednotky

·         návrhové parametry

·         situační faktory

Řízení lidských zdrojů

·         motivace zaměstnanců

·         systém hodnocení, odměňování, rozvoje

·         vědomostní management (P.M.Senge)

·         komunikace

Výrobní proces a jeho kvalita

·         štíhlá výroba

·         řízení neshod

·         systém jakosti

Strategie

·         proces tvorby strategie

·         balanced scorecard (R.S.Kaplan)