Podpora procesů - Quality point

PODPORA PROCESŮ

Štíhlá výroba či Lean manufacturing je metodika, kterou vyvinula firma Toyota po 2.světové válce jako Toyota Production System (TPS). Duchovními otci této metodiky jsou Taichi Ohno a Shingeo Shingo. Jedná se přístup k výrobě způsobem, kdy se producent snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovi požadavky tím, že bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co možná nejkratší době a pokud možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Dosáhne toho minimalizací plýtvání.

Tato metodika se snaží řídit heslem “náš zákazník náš pán”. Její princip spočívá v náhledu na rovnici zisku, a to následujícím způsobem:

Náklady + Zisk = Cena

změna:

Cena – Náklady = Zisk

 Druhy plýtvání, které odstraňuje metodika Lean:

 • Velké zásoby – ve skladech nebo i ve výrobě je větší množství materiálu, než je ve skutečnosti potřeba
 • Čekání – doby prostojů způsobených čekáním na práci, čekání na dodání materiálu, nástrojů,…
 • Nadbytečná výroba – výroba produktů, jež nemají zákazníka = odběratele, tzn. vyrábí se na sklad
 • Kontrola kvality – kvalita se musí kontrolovat na konci procesu, místo aby její tvorba byla přímo do něj zabudována
 • Opravy a přepracování
 • Neefektivní pohyby a manipulace – více a delších pohybů než je pro práci na produktu potřeba
 • Zbytečná manipulace s materiálem – pohyb materiálu mezi sklady a procesy
 • Nevyužitá kreativita pracovníků

Firma Quality Point assistance je připravena Vám zajistit podporu při zavádění systému štíhlé výroby prostřednictvím následujících nástrojů:

 • 5S
 • Just in time (JIT)
 • Kanban
 • Kaizen
 • Poka-Yoke
 • SMED
 • TPM
 • Týmová práce
 • Vizual management

 

Procesní řízení neboli Business Process Management (BPM) je soubor činností, které se týkají:

– plánování a sledování výkonnosti zejména realizačních firemních procesů

– využívání znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování

– vizualizace, měření, kontrola, informování a zlepšování procesů

Tak, aby mohly být úspěšně a důkladně splněny požadavky zákazníků za současné optimální rentability svých aktivit.

Jedná se o manažerskou disciplínu i technologii opřenou o uchopení struktur firmy, její architektury s podporou:

 • cílů organizace
 • hodnototvorných procesů
 • organizační, znalostní i informační infrastruktury
 • podpůrných technologií

Další přístupy procesního řízení jsou:

 • Procesní řízení je filozofie řízení, která hájí integrované pojetí řízení procesu od začátku do konce.

 • Procesní řízení je systematický, datově orientovaný přístup ke zlepšování výkonnosti organizace. Jedná se o přístup identifikující příležitosti ke zlepšení.

 • Procesní řízení je vyhodnocení s cílem zajistit co nejefektivnější a nejhospodárnější provádění procesu.

 • Procesní řízení je plánování a řízení činnosti ke zlepšení kvality, provozní výkonnosti a trvalého uspokojování zákazníků.

Nástroje procesního řízení:

 • Obecné modelovací nástroje – Slouží primárně k modelování systémů. Jedná se o jazyky UML, DFD či Petriho sítě.
 • Speciální modelovací nástroje – Jejich primární účel je popis a modelování procesů. Jedná se např. o BPMN.