Podpora legislativy - Quality point

PODPORA LEGISLATIVY

Každý rok nás provázím v rámci naší legislativy mnoho změn, úprav a různých doplnění.

Máme možnost a dostupnost velkého množství podkladů a informací, které u nás většinou vytvoří představu chaosu a nedorozumění.

Cílem společnosti Quality Point s.r.o. je být Vaším průvodcem, a připravit Vás a Vaši společnost na změny s dostatečným předstihem.

V rámci našeho zaměření, naleznete semináře s následujících oblastí:

·         Zákoník práce 2017 a jeho praktické využití 

·         Ochrana osobních údajů dle změn EU (GDPR)

·         Veřejné zakázky v praktickém využití – změny k 01.10.2016

·         Dotační programy a výzvy – pravidelné aktualizace

·         Normy a směrnice z oblasti jakosti – ISO 9001, 14001, …

·         Aktuální daňové změny 2017

·        Registrační pokladny (EET)

EET – elektronická evidence tržeb

Kdo vlastně spadá do EET?

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód.

Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

Mnozí podnikatelé se bojí Elektronické evidence tržeb (zkráceně EET nebo E-tržby). Právem, protože je zavedení EET bude stát energii, čas i peníze.

Současný stav by se dal charakterizovat oním pověstným klidem před bouří. E-tržby se mají postupně dotknout všech podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (vyjma přímého převodu z účtu na účet, inkaso, akreditiv, barter).

Konkrétní rozpis fází najdete na webu Finanční správy, od 1. prosince 2016 platí povinnost evidovat tržby pro ubytovací a stravovací služby – klasifikace NACE 55 a 56.

Od března 2017 se mají připojit poplatníci, kterým plynou tržby z velkoobchodu a maloobchodu a v roce 2018 zbytek podnikatelů.

PRO KOHO TO VLASTNĚ JE?

Po intenzivních jednáních s Ministerstvem financí se podařilo prosadit namísto plošného fungování postupné zavádění režimu evidence tržeb (EET) pro jednotlivé skupiny podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje.

Nejprve se bude týkat UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ, ve druhé vlně by měl následovat segment MALOOBCHODU a VELKOOBCHODU, a po cca dalším roce se mají zapojit ostatní činnosti, doprava či zemědělství. Jako poslední se patrně zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

KDO ZAHÁJÍ EET

1.     Od 1. prosince 2016 se bude EET týkat segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství – CZ-NACE skupina 55 a 56. Spadají sem ale i další podnikatelé, kteří na první pohled mezi restaurace a hotely nepatří.

2.     Přepravci – tisknou účtenky a odesílají je elektronickou cestou na ministerstvo financí. Musí i provozovatelé autobusové a vlakové dopravy, pokud poskytují cestujícím občerstvení za úplatu.

3.     Poskytovatelé služeb – pokud kadeřnice, masér nebo trenér ve fitness centru nabídnou klientovi občerstvení, vztahují se na ně EET

4.     Školy a koleje – pokud soukromé školní jídelny či menzy prodávají jídlo třetím osobám za hotové, platí EET i pro ně. Stejné je to s ubytováním na kolejích.