MEZIGENERAČNÍ OČEKÁVÁNÍ KOMUNIKACE - Quality point

MEZIGENERAČNÍ OČEKÁVÁNÍ KOMUNIKACE


Určitě jste si již dostali do situace, že komunikujete v kolektivu nebo na pracovišti s věkově (generačně) odlišným kolegou. Po chvilkovém rozhovoru vás napadne myšlenka, zda hovoří „řečí vašeho kmene“.

Mohu Vás ujistit, že pohled je opravdu oboustranný. Pokusme se pochopit tento rozdíl.

Stálá očekávání od nastupujících absolventů nelze srovnávat s mnohaletou komunikační praxí. Naše školství připravuje do života studenty dle osnov, které neodpovídají trendům vývoje a průmyslu. Průmysl připravuje nástup robotizace a už nyní je jasné, že práce bude vypadat úplně jinak.

Stále chybí schopnost komunikovat a školství do nedávné doby možnosti výuky „správného vyjádření myšlenky“ vůbec nevěnovalo pozornost.

Při hodinách češtiny studenti nejčastěji určují větné členy a učí se skladbu věty a gramatiku. Určitě se jedná o důležité vědomostní potřeby. Napsaný dopis, plný pravopisných chyb, určitě dobrou vizitku odesílateli nepřidá. Stále zde ale chybí vlastní schopnost myšlení.

Současný absolvent očekává, že jim někdo něco podstrčí a oni to jen zastrkají do šuplat. Například umění zobecňovat ovládá málo kdo.