Lean Manufacturing - Quality point

LEAN MANUFACTURING – PROGRAMY ŠTÍHLÉ VÝROBY

Štíhlá výroba či lean manufacturing je metodika, kterou vyvinula firma Toyota po 2. světové válce jako Toyota Production System (TPS). Duchovními otci této metodiky jsou Taiiči Óno a Šigeo Šingó. Jedná se přístup k výrobě způsobem, kdy se producent snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovy požadavky tím, že bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co možná nejkratší době a pokud možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Dosáhne toho minimalizací plýtvání.

Otevřené tréninky společnosti Quality Point s.r.o. pro efektivnější výrobu jsou sestavené odborníky z praxe pro manažery výroby, výrobní mistry a pracovníky ve výrobě.

Je na čase posunout vaši výrobu na nový, efektivnější, level!

Spojení interaktivních her s tréninkem využívání průmyslových metod představuje moderní a efektivní metodu výuky

Využití speciálně připravené hry zajišťuje snadnější pochopení předkládané teorie a dává jasnou představu o tom, jak dané metody fungují v praxi.

Námi dodané řešení využívá pro trénink stavebnici založenou na takzvaných „Ježcích“. Předností tohoto řešení je asymetrie kostek, která nám umožňuje do her zakomponovat faktor kvality.

LEKTOŘI SEMINÁŘŮ-TRÉNINKŮ:

NABÍDKA OTEVŘENÝCH SEMINÁŘŮ – TRÉNINKŮ

(všechny semináře lze realizovat i jako IN-HOUSE vzdělávání)


Trénink “Poka-Yoke”
Trénink “Štíhlá administrativa”

Trénink “Štíhlá výroba”
Trénink “Ergonomické řízení práce a lidského faktoru”
Trénink “Výrobní buňky”
Trénink “Value Stream Mapping (VSM)”
Trénink “5S”
Trénink “Single Minute Exchange to Die (SMED)”
Trénink “Shop floor management (SFM)”

TPM – totálně štíhlá údržba