Lean Manufacturing - Quality point

LEAN MANUFACTURING – PROGRAMY ŠTÍHLÉ VÝROBY

Štíhlá výroba či lean manufacturing je metodika, kterou vyvinula firma Toyota po 2. světové válce jako Toyota Production System (TPS). Duchovními otci této metodiky jsou Taiiči Óno a Šigeo Šingó. Jedná se přístup k výrobě způsobem, kdy se producent snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovy požadavky tím, že bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co možná nejkratší době a pokud možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Dosáhne toho minimalizací plýtvání.

Otevřené tréninky společnosti Quality Point s.r.o. pro efektivnější výrobu jsou sestavené odborníky z praxe pro manažery výroby, výrobní mistry a pracovníky ve výrobě.

Je na čase posunout vaši výrobu na nový, efektivnější, level!

Spojení interaktivních her s tréninkem využívání průmyslových metod představuje moderní a efektivní metodu výuky

Využití speciálně připravené hry zajišťuje snadnější pochopení předkládané teorie a dává jasnou představu o tom, jak dané metody fungují v praxi.

Námi dodané řešení využívá pro trénink stavebnici založenou na takzvaných „Ježcích“. Předností tohoto řešení je asymetrie kostek, která nám umožňuje do her zakomponovat faktor kvality.

LEKTOŘI SEMINÁŘŮ-TRÉNINKŮ:

NABÍDKA OTEVŘENÝCH SEMINÁŘŮ – TRÉNINKŮ

(všechny semináře lze realizovat i jako IN-HOUSE vzdělávání)


Trénink “Poka-Yoke”
Trénink “Štíhlá administrativa”

Trénink “Štíhlá výroba”
Trénink “Ergonomické řízení práce a lidského faktoru”
Trénink “Výrobní buňky”
Trénink “Value Stream Mapping (VSM)”
Trénink “5S”
Trénink “Single Minute Exchange to Die (SMED)”
Trénink “Shop floor management (SFM)”

 

Soubor celé kapitoly ke stažení, pro otevření klikněte na ikonu