KOUČINK – móda nebo pomocník - Quality point

KOUČINK – móda nebo pomocník

Koučování (též koučing nebo koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v ně zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kouče (v angl. coach) nebo dostavníku – jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.

„Když chcete něco znát, najděte si poradce.
Když chcete něco umět, najděte si učitele, trenéra.
Když chcete něco opravdu dělat, změnit, uvědomit si či vyřešit,
najděte si kouče.“

První náznaky koučovacího přístupu můžeme vysledovat již před 2000 lety u řeckých filozofů Sokrata a jeho žáka Platona.
Sokrates se svým vedením dialogu jako neustálého ověřování dosavadních poznatků a jejich porovnávání s jinými snažil své studenty přivést k novému poznání. Kladl zvídavé otázky, které vedly jeho studenty k nalezení pravdy.
Základy současného koučinku položil tenisový odborník, učitel z Harvardu Timothy Gallwey, který se v 70. letech začal intenzivně zabývat teorií výuky tenisu, lyžování a golfu.

Soustředil se na to, co se v průběhu procesu učení odehrává v mysli a těle hráče, podle něj je totiž stav naší mysli mnohem silnějším soupeřem, než je hráč na druhé straně dvorce (Whitmore, 2007).
Gallwey se stal průkopníkem sportovního koučinku, jeho doménami je tenis, golf, lyžování.