PODPORA ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ METODOU "KAIZEN" - Quality point

PODPORA ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ METODOU “KAIZEN”

Nenásilná, jemná japonská metoda kaizen je založena na prosté myšlence – velkých změn lze dosáhnout malými kroky.

Kaizen lze použít pro zlepšování všech stránek života a toto zlepšování může mít rozsah nepatrný i zcela zásadní.

Jestliže budeme život průběžně zlepšovat pomocí malých kroků, vytrvalým soustředěním se na malé činy, myšlenky, otázky a maličkosti, lze proniknout ke skutečnému mistrovství ve všech oblastech života.

Inovace však má naštěstí alternativu, která je tak pohodlná, že si ji stěží povšimnete. Je příjemné ji používat a snadno se po ní jde.

Bez ohledu na cizí název byl kaizen, čili „metoda malých kroků vedoucích ke kontinuálnímu zlepšování“, poprvé systematicky využíván za velké hospodářské krize (ve třicátých letech 20. století).

“Kaizen a inovace jsou dvě hlavní strategie, které lidé používají, aby dosáhli změny. Zatímco inovace vyžaduje šokující a radikální reformu, tak změna metodou kaizen vyžaduje malé, pohodlné kroky, které povedou ke zlepšení nenápadně.”