HR klub partners - Quality point

HR klub partners

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SKUPINY ODBORNÍKŮ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ A ROZVÍJEJTE TAK SVÉ ZKUŠENOSTI.

HR Klub partners je pravidelné diskusní setkávání odborníků z řad zástupců společností regionů Jihozápadních Čech, kteří aktivně působí v oblasti personálního řízení. 

JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE? 

 • Vybudování aktivní sítě odborníků z oblasti lidských zdrojů
 • Pravidelná setkávání a kontakt
 • Výměna, sdílení informací a diskuse nad aktuálními tématy
 • Obohacování odborného know-how na základě zkušeností z praxe
 • Podpora iniciativních návrhů na téma jednotlivých setkání
 • Zajištění prezentací a poradenství z řad profesionálů v diskutovaných oblastech
 • Komunikace stěžejních témat směrem k zástupcům státní správy

PROČ JÍT DO TOHO S NAŠÍM HR KLUBEM?

Nechceme být normálním klubem. Jste pro nás partner, který bude společně naplňovat a realizovat vize a cíle klubu. Partnerský tým je více, než samostatní členové.

 • budujeme společně to, co nás baví
 • připravujeme cíle, kterým věříme
 • těšíme se na společná setkání a další sebereflexe
 • seberealizace – zvýšení pocitu jistoty vlastní pozice 
 • diskutujeme otevřeně o všem, co chceme změnit
 • společná témata nekončí za dveřmi našeho klubu