Bezpečnost strojních zařízení - Quality point

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Moderním pojmem v bezpečnosti strojních zařízení je posouzení, či analýza rizik. Jedná se o proces prováděný během navrhování strojního zařízení za účelem maximálního snížení možného rizika (riziko – kombinace pravděpodobného výskytu škody a závažnosti této škody). Výsledkem je potom zvýšení bezpečnosti ve všech fázích života stroje.

Paradoxně se analýza rizik strojních zařízení pro mnohé výrobce stává zcela nepochopitelným, neřešitelným problémem, přestože až do nedávna byla samozřejmou byť nepojmenovanou součástí konstrukce a výroby.

Bez analýzy rizik by nebylo možné vyrobit optimálně bezpečné výrobky. Vývojem techniky, výrobou stále složitějších strojů a technologických celků a zvyšováním požadavků na jejich bezpečnost, byly na základě dlouholetých zkušeností konstruktérů a výrobců vypracovány technické a právní předpisy umožňující analýzu rizik pojmenovat a vytvořit návod na její vypracování.

Zákon 22/97 Sb naopak ponechává v této oblasti značnou vůli a jeho definice je natolik volná, že v řadě případů umožňuje dosti nejednoznačný výklad. Mimo to si málokdo uvědomuje, že certifikát či jiný doklad, vystavený podle tohoto zákona slouží pouze výrobci jako podklad pro vystavení “Prohlášení o shodě” a to i u stanovených výrobků a že tedy nejde o stejný typ certifikátu jako dříve.