Audit procesu, výrobku a jiné - Quality point

AUDIT PROCESU, VÝROBKU A JINÉ

Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Postupem času a zvyšováním kvality výrobků, je slovo audit, rozšířeno také do sféry producentů, hlavně v automobilovém průmyslu.

Audit může být zaměřen na různé druhy oblasti lidské činnosti. V závislosti na tom rozeznáváme různé druhy auditu, z nichž uveďme ty nejznámější:

·         Audit účetních výkazů

·         Interní, vnitřní audit

·         Audit kvality

·         Ekologický audit

·         Počítačový audit

·         Informační audit

V oblastech finančních údajů je dále audit rozdělován na různé pod-části dle zaměření společností. Některé audity jsou povinné v rámci zákonů, některé mají hlavně dozorový charakter. Pravidelnou kontrolou si ujišťují jak majitelé firem o správném hospodaření vlastních společností, tak ministerstva o správném hospodaření správních institucí. Mezí známé finanční – auditorské firmy patří třeba  PricewaterhouseCoopers (PwC, New York) nebo Ernst & Young (EY, Londýn).

Audit kvality prověřuje systém řízení jakosti ve společnosti. Účelem je zjistit, zda společnost plní požadavky mezinárodní normy, včetně vybudování systému dokumentace.

V současnosti nejznámější příkladem auditu systému řízení jakosti jsou podmínky pro získání kvalifikace dle norem ISO 9001 a ISO TS 16949(dodavatelé automotive).

Se zvyšováním požadavku koncových zákazníků na kvalitu výrobků, byl zahájen proces standardizace pravidel a podmínek, k zajištění jakosti. Samotným získáním certifikátu norem ISO je pouze zhodnocena snaha dodavatele, zajistit dle certifikovaného systému odpovídající kvalitu výrobku. Vlastní proces a výrobek tím dostatečně ochráněn není.

Pravidelný audit systému výrobku je nastaven v každé organizaci dle pravidel plánu auditů a dohodnutých podmínek certifikační společnosti. Proces interního auditu popisuje norma ČSN EN ISO 19011:2012.

Certifikační společnosti plní své podmínky dle norem ISO/IEC/DIS 17021-2:2009.

Od změny normy ISO 9001 v roce 2009, došlo k přehodnocování pohledu interních auditů jakosti od systémového přezkoumání na procesní a výrobkové. Většina dodavatelů zjistila, že orientace na proces a výrobek zvýší účinnost požadovaných pravidel a zajistí zvýšení přidané hodnoty procesu zpracování.

Směrnice VDA jsou výborným nástrojem a návodem k realizaci auditů výrobku (VDA 6.5) a  procesu (VDA 6.3). Většina ze zákazníků (dodavatelů B2C), hlavně v oblasti automotive, si tyto směrnice upravuje k vlastní potřebě a zajištění pravidel vlastních dodavatelů.

b

Soubor celé kapitoly ke stažení, pro otevření klikněte na ikonu