Action Learning - Quality point

ACTION LEARNING

Otcem myšlenky Action Learning byl Reginal Revans a to již v 50 letech minulého století. Zjistil totiž, že v prostředích, kde se pohyboval (těžební průmysl a zdravotnictví) nebyla metoda instruktáže, resp. akademického vzdělávání příliš účinná a nevedla k požadovaným výsledkům.


Jaký je tedy hlavní rozdíl studia Action Learning a akademického? Ten spočívá hlavně v tom, co se rozumí pojmem „naučil jsem se „:

  • Důkazem naučení se u akademického studia je zkouška (ústní, písemná, popř. jiná forma). U zkoušky prokážete, že umíte zopakovat teorii.
  • Action Learning považuje za důkaz toho, že jste se naučili okamžik, kdy jste schopni nově nabité poznatky aplikovat v praxi k řešení reálné situace a dosáhnout tak měřitelných přínosů.

Učení metodou Action Learning je také třeba chápat jako proces, tedy důležité je všechny poznatky neustále využívat ke zlepšování a upravování toho, co děláte.

Společnost Quality Point s.r.o. zajišťuje většinu vzdělávacích kurzů s podporou metody Action Learning.

Pro lepší efektivitu školení zajišťujeme přípravu celé akce tak, aby následně přinesla požadovanou účinnost a přidanou hodnotu organizaci.